BAŞVURU FORMU
TEKNOLOJİ KAPTANLARI BAŞVURU FORMU
KATILIM ŞARTLARI:
1 - Teknoloji Kaptanları başvuruları 07 Eylül 2022 Pazartesi akşamına kadar online olarak yapılan başvurular üzerinden değerlendirmeye alınacaktır.
2 - Projelerin başvuru öncesinde tamamlanmış ve uygulamaya geçmiş olması gerekmektedir.
3 - Projeler, kurumun var olan iş süreçlerini dijitalleştirmek, müşteriye dokunan yetkinlikleri geliştirmek veya IT temelli yeni bir ürün/hizmetin hayata geçirilmesi konusunda olabilir.
4 - Ödül alacak olan kişi kurumun Bilgi İşlemden Sorumlu en yetkili kişisi olacaktır.
5 - Finale kalan projelerin değerlendirilmesinde %25’i halk, %75’i jüri oylaması olacak şekilde ağırlıklı ortalama alınacaktır. BTHABER Şirketler grubu ve çalışanları değerlendirmeye katılamaz.
6 - Oy verme işlemi mail doğrulama yöntemi ile olacaktır. Her proje için bir kez oy verebilirsiniz.
ÖDÜLLER
YILIN EN İYİ TEKNOLOJİ KAPTANI ÖDÜLÜ
DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ ÖDÜLÜ
İNAVASYON PROJESİ ÖDÜLÜ
MALİYET İYİLEŞTİRME PROJESİ ÖDÜLÜ
MÜŞTERİ İLE ETKİLEŞİM PROJESİ ÖDÜLÜ
OPERASYONEL YETKİNLİK PROJESİ ÖDÜLÜ
SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ ÖDÜLÜSosyal Sorumluluk Projeleri içerisinde “Pandemi” ile ilgili projeler özel olarak değerlendirilecekir.