Anadolu Ajansı T.A.Ş. - HAS MOBİL
PROJE BİLGİLERİ
Teknolojiden Sorumlu Yetkili Kişi: Yakup ŞIVKA
Kurumunuzun faaliyette olduğu sektörleri/alanları belirtiniz:Basın / Habercilik
Kurumunuzun toplam çalışan sayısı kaçtır?Kurumumuzda 2020 Haziran ayı verilerine göre toplam 1749 çalışan istihdam edilmektedir.
Projenizin içeriğinden detaylı olarak bahseder misiniz?Anadolu Ajansı haber toplama ve dağıtım amacı ile kendi kurumsal uygulaması olan Haber Akış Sistemi (HAS) kullanmaktadır. Uygulama web tananlı olup internetin olduğu her yerden muhabirler tarafından erişilebilmektedir. Muhabirler yanlarında taşıdıkları fotoğraf makinası ve kamera aracılığı ile çektikleri görüntüleri yine kendilerinde bulunan dizüstü bilgisayarlar aracılığı ile Haber Akış Sistemine girerek merkeze göndermektedirler. Mobil teknolojilerde yaşanan gelişmeler neticesinde artık akıllı telefonlar da bir kamera ya da fotoğraf makinası gibi yüksek çözünürlüklü görüntüler alabilmektedir. Mobil teknolojilerdeki bu gelişme muhabirlerin yanlarında kamera, fotoğraf makinası veya dizüstü bilgisayar olmadan da haber çekebilme ve gönderebilmelerine imkan sağlamıştır. Özellikle son dakika haberciliğinde ve acil durumlarda cep telefonu habercilikte hayat kurtarır konuma gelmiştir. İşte teknoloji alanında yaşanan bu gelişmelere paralel olarak Anadolu Ajansı Mobil Haber Akış Sistemi’ni (HAS MOBIL) geliştirmeye başlamıştır. Mobil Haber Akış Sistemi ile sahada çalışan muhabirler herhangi ek bir kamera veya fotoğraf makinasına ihtiyaç duymadan, mobil cihazlar üzerinden haber yapabilmektedir. Sahadan gönderilen haberler yine mobil cihazlar üzerinden merkeze aktarılmakta ve gerekli editöryal işlemlerden sonra abonelerine gönderilmektedir. Mobil uygulama üzerinden haber gönderimindeki en büyük sıkıntı büyük boyutlu dosyaların yüklenmesi sürecinde yaşanmaktadır. Özellikle son dakika haberciliğinde zamanla yarışıldığı için bu görüntü ya da fotoğrafların merkeze bir an önce iletilmesi ve oradan da abonelere gönderilmesi gerekmektedir. Daha çok yurt dışında internetin zayıf olduğu ülkelerden fotoğraf veya görüntü transferinde yaşanan bu sorunu çözebilmek için bazı çalışmalar yapılmış Microsoft firması ile küresel ölçekte CDN hizmeti anlaşması yapılarak bu mobil uygulamaya entegre edilmiştir. Anadolu Ajansı çalışanları sahadan her formatta görüntü, fotoğraf geçmektedir. Özellikle görüntülü haberlerde haberin görüntüsünün abonelerin kullanacağı ortak bir formata çevrilmesi önemlidir. Anadolu Ajansının haber çıkış formatı HD MP4 kalitesindedir. HAS Mobil uygulaması ile gönderilen görüntülerin ortak bir formata çevrilmesi için önce Amazon daha sonra Microsoft ile media encoder entegrasyonu yapılmıştır. Görüntü çevrim hizmetlerinde daha sonra Türk Telekom Bulut çevrim hizmeti ile entegrasyon yapılmış ve hız konusunda 6 kata varan iyileştirmeler yapılmıştır. Günümüzde sosyal medyanın da etkisiyle herhangi bir olay çok hızlı bir şekilde duyulmaktadır. Bu nedenle ajans açısından bir haberin bir an önce abonelere ulaştırılması hayati öneme sahiptir. Mobil uygulama sahasında muhabirler artık gerekli ekipmanlar olmasa bile her an haber geçebilir duruma gelmişlerdir. HAS Mobil Uygulaması genel olarak iki tip haber modülü üzerine kurulmuştur. Flaş haber modülü ve Rutin haber modülü. Flaş haberlerde amaç sahadan olabildiğince hızlı haber geçmektir. Rutin Haber Modülü ise daha normal şartlar altında haber geçilmesi amacına hizmet etmektedir. Uygulamaya LDAP ve SMS olmak üzere iki aşamalı doğrulama sistemi (OTP) ile girilmektedir. Bir haberin yazılması, ilgili haber masasına sunulması, redakte (düzeltme) edilmesi ve yayınlanması yetenekleri yetki bazlı geliştirilmiştir. HAS Mobil uygulaması kurulu olduğu telefonun kamerası ile entegre çalışmakta ve kameranın yeteneklerini kullanmaktadır. Ayrıca kamera yeteneklerinin yetmediği durumlar için ek geliştirmeler yapılmış habercilik için gerekli editöryal video düzenleme özellikleri kazandırılmıştır. HAS Mobil uygulaması Anadolu Ajansı’nın Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) sistemi ile entegre çalışmaktadır. Bu sayede muhabirin yetkileri, izinli olup olmadığı bilgisi, birimi, kişisel ayarları, yetkili olduğu haber dili, yayın yapacağı haber türleri v.b. otomatik olarak alınmaktadır. Haber için gerekli olan ve bir muhabirinin hayatını kolaylaştıran; haberin konum bilgilerinin alınması, çekilen videonun ön izlemelerinin oluşturulması, çoklu upload yapılabilmesi, haber türlerine göre video sürelerinin otomatik ayarlanması, uygulama arka planda çalışırken de dosya transferinin devam edebilmesi gibi özellikler uygulamaya kazandırılmıştır.
Projenin başlangıç ve bitiş tarihlerini belirtiniz?(Projelerin başvuru öncesinde tamamlanmış ve uygulamaya geçmiş olması gerekmektedir.)Mobil Haber Akış Sistemi (Mobil HAS) 2018 yılında geliştirilmeye başlanmış ve 2019 yılı Aralık ayı itibari ile devreye alınmıştır.
Projenizi kurum içindeki bir işleyişi iyileştirmek için mi gerçekleştirdiniz, yoksa yeni bir süreç veya hizmet mi yarattınız?Daha önceden Anadolu Ajansı haber toplama ve dağıtımı için sadece web tabanlı Haber Akış Sistemini kullanmakta idi. Web tabanlı olan bu uygulama özellikle son dakika haberciliğinde ve muhabirin ekipmanının olmadığı durumlarda ihtiyaca tam olarak çözüm üretemiyordu. HAS Mobil uygulaması cep telefonu yeteneklerinin gelişmesi ve mobil teknolojilerin gelişimine paralel olarak habercilikte yeni bir ihtiyaca cevap vermesi amacı ile tasarlandı ve geliştirildi. Uygulama sayesinde habere ulaşım için gerekli olan teknik ekipman ihtiyacı minimum seviyeye indirilmiştir. Haberin daha hızlı, daha güvenli daha çevreci ve daha ekonomik olarak gönderimi sağlanmıştır. Muhabirin bulunduğu her ortamdan haber geçebilmesine imkan sağlamıştır. Hatta bu uygulama ilerde vatandaş haberciliği içinde kullanılanbilir bir alt yapıya sahiptir.
Proje içindeki en büyük inovasyon nedir?(yeni bir teknoloji veya var olan teknolojinin farklı kullanımı gibi. IOT, M2M, AI vb.)Dosya yükleme işlemleri için global ölçekte Microsoft ile CDN entegrasyonu yapılmıştır. Muhabirin konumuna en yakın data center üzerinden veriler merkeze aktarılarak haber gönderme hızında ciddi iyileştirmeler yaşanmıştır. Mobil uygulama üzerinden alınan görüntülerin abonelerin istediği formata bir an önce çevrilip ulaştırılması için Türk Telekom ile video çevirim servisi entegrasyonu yapılmış yedekli servisler geliştirilip devreye alınmıştır. Yedeğin yedeği olarak üçüncü yedekli yapı ise Amazom video çevirim hizmeti üzerinden yapılmıştır. XAMARİN tarafında aşağıda bazı örneklerini verdiğimiz ek geliştirmeler ve özelleştirmeler yapılmış video player yeniden yazılmıştır. Mobil uygulama Xamarin forms 4.5.0.530+203-sha.a8bc75dcb-azdo.3596759 frameworkü altında geliştirilmiştir. Özellikle video player tarafında ek bir çok yetenek sağlanmıştır. Başka bir programda ses çalıyorsa o programın sesini kısarak muhabirin sesini açma opsiyonu için AvAudioSession kütüphanesinde düzenleme yapılmıştır. Videolu haber ekranında Html Webview video player da eğer video oynatılıyorsa device landscape oriantation olarak değiştirildiğinde video tam ekran yapma, device orientation portrait yapıldığında video tam ekrandan çıkma işlemleri üzerinde performans iyileştirmeleri yapılmıştır. Yeni haber geldiğini gösteren frame animasyonu ve tasarımı tarafında custom renderer yazılarak Gradiant Color frame kontrolü eklenmiştir. Haber detay içerisinde mini video player (webview html 5 player) video oynatılması sağlanmıştır. IOS tarafında drag and drop işlemlerini yapan kütüphanelerde iyileştirmeler yapılarak daha efektif kullanımı sağlanmıştır. Video ön izlemenin dragrable view olması sağlanmıştır. Gelen haber mesajların anında ön yüze yansıması için bütün fonksiyon yapıları observable pattern üzerine kurulmuş ve performans iyileştirmeleri yapılmıştır. 3D Touch üzerinde, konum bilgisi kütüpnaneleri üzerinde ek geliştirmeler yapılmıştır. IOS ImageEditor plugin uyarlaması uygulamaya eklenmiş ve ek yetenekler kazandırılmıştır. Image resize compression işlemleri eklenmiştir.
Proje kurum içindeki hangi bölüme fayda sağlamıştır?(satış, pazarlama, finans, İK, IT, Üretim, Planlama, Satın alma, Lojistik Müşteri İlişkileri gibi)Proje ile Anadolu Ajansının muhabirlerinin donanım bağımlılığı ortadan kaldırılmıştır. Muhabirlerin bulundukları her ortamdan donanım bağımsız haber geçebilmelerine imkan sağlamıştır. Bu da özellikle son dakika haberciliğinde muhabirlerin işini rahatlatmış, Anadolu Ajansının çok daha hızlı haber yayınlayabilmesi sayesinde diğer haber ajansları ve sosyal medya ile rekabette önemli bir avantaj sağlamıştır. Haberin abonelere ulaştırılması daha hızlı olmuş ve abonelere fayda sağlanmıştır. Bu durum satış ekibinin de elini güçlendirmiştir. Muhabiri habere ulaştırmak için ulaşım, ekipman temini v.b. ihtiyaçlar da ortadan kalkığı içinde ciddi oranda tasarruf sağlanmıştır.
Projenin hayata geçirilmesi konusunda üst yönetimin desteğini tam olarak alabildiniz mi? Yorumlayınız.Projenin hayata geçirilmesi sırasında gerekli maddi ve manevi tüm destek esirgenmeden üst yönetimin tarafından sağlanmıştır.
Proje sonunda ortaya çıkan sonuçları analiz edebildiniz mi? Rakamsal verilerle ifade eder misiniz?(ROI, maliyetlerde yüzdesel azalma, üretim süresinde azalma, hata payının düşmesi,Proje sonunda özellikle anlık haberlere gidişte muhabirlerin habere gidişi için gerekli araç ve ekipman ihtiyacı azlmıştır. Mobil cihazlar ile haberin olduğu her yerden kolaylıkla haber geçilmesi sağlanmıştır. 6 Aylık kullanım süresi içinde sahadan haber masalarına 2718 haber sunulmuştur. Detaylar ek'te sunulmuştur.
Projenizde şirket içinden kaç kişi aktif olarak görev almıştır? Ekip birimleri hakkında kısaca bilgi verir misiniz?Projenin hayata geçirilmesi sırasında 5 kişi aktif olarak görev almıştır.
Projenizde (varsa)işbirliği kurduğunuz veya destek aldığınız bilişim şirketlerini belirtiniz.Türk Telekom, Microsoft
Proje sırasında kullandığınız ve spesifik önemi olan markaları (varsa) belirtiniz. (Yazılım veya donanım markaları)Yerli ve milli yazılım olarak Türk Telekom’un bulut tabanlı video çevirim hizmeti ile entegrasyon yapılmıştır. GPU tabanlı çevirim hizmeti küresel ölçekte en yakın muadiline göre 6 kat daha hızlı hizmet vermektedir.
Proje için yatırım yapılan bütçeyi belirtiniz.100.000 TL
Projenizi anlatan ilgili dokümanları “Doküman Ekle” butonunu kullanarak ekleyiniz (rar,zip,pdf,doc,docx).HAS Mobil Tanıtım Kılavuz Türkçe 2020 Yılı HAS Mobil kullanım istatistikleri
1. Dosya için tıklayınız: 37022-1110-1.pdf
2. Dosya için tıklayınız: 37022-1110-2.pdf
Projenizi anlatan video linkini ekleyiniz. (Paylaştığınız video proje tanıtımları için web sitesinde, ödül töreni sırasında ve sonrasında kullanılabilir.)-